Program for IT-forumOU 2018 20.-21.nov i Loen

Konferansen for oppvekst og skule-sektoren i fylket (og nabofylka) finn i år som i fjor stad på Alexandra Hotell i Loen. I 2017 var det over 200 påmelde over to dagar. Evalueringa og tilbakemeldingane var gode. OG programmet vi no legg fram meiner vi både er lærerikt og inspirerande. Difor håpar og trur vi på god deltaking i år også. 

Alle føredragshaldarar har bekrefta si deltaking. Det står berre att mindre justeringar. Vi lanserer difor programmet (sjølv om dette vert oppdatert og justert).

Påmelding vert først opna for etter sommarferien, men set alt no av dagane!

Sjå:

PROGRAM 2018