IT-forum KXG


IT-forumkonferansen 2010 hadde tittelen «Kunnskap kryssar grenser» (kxg.no), etter prosjektet med same namn. KxG handlar om å ta nettet meir i bruk både for videomøte og ikkje minst for overføring av ulike arrangement på nett (webcast). Ei naturleg følgje var difor at konferansen vart overført på nettet. Prosjektet hadde eigen nettstad, kxg.no. Mykje av dei årlege IT-forumkonferansane har sidan vore nettoverført og dyktige studentbedrifter frå vidaregåande skule i fylket vert engasjert til oppgåva.

 

[Aktuelt]