30 millionar til breiband i Sogn og Fjordane

Statleg støtte løyser ut til saman 80 millionar til breibandutbygging i 20 kommunar i fylket.

Fylkeskommunen, IT-forum Breiband og Vestlandsforsking jobba med søknaden til NKOM i lengre tid. Tildelinga er eit godt eksempel på at når forvaltning, forsking og næringsliv samarbeider, gir det gode resultat.

Les meir hjå Sogn og Fjordane fylkeskommune.