Breibandsøknadar 2015

Søker om 40 millionar til breiband

15. mai sendte Sogn og Fjordane fylkeskommune søknadar om over 40 millionar kroner til breibandutlysinga for 2015. Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har fått inn over 173 på til saman 654 millionar kroner, og av desse har Sogn og Fjordane søkt over 40. Løyvinga for 2015 er på totalt 110 millionar.

I søknadane blir det søkt om tilskot til utbygging av andre generasjon breiband til 2296 husstandar over heile fylket. Fylkeskommunen har utforma søknadane saman og i samspel med Breibandsforum – ein del av IT-forum.

Les meir om Sogn og Fjordane si satsing på breiband på dei nye heimesidene til fylkeskommunen.

Les meir om kva Sogn og Fjordane fylkeskommune har søkt om her.

Ler meir om løyvinga og søknadane på landsbasis på nkom.no.