Førebu deg til IT-forum OU 2016

23.-24. november er det IT-forum OU-konferanse på Hotel Alexandra i Loen. På programmet er det fleire interaktive innslag som du som deltakar vil få mykje meir ut av dersom du førebur deg litt:

Førebuing til «MOOC» (23. nov)

På dag 1 (23. nov) har Bente Sollid frå Høgskulen i Sogn og Fjordane innslag om «MOOC - Praktisk ikt i opne nettkurs» kl. 1545. Ho ber om at du gjer følgjande på førehand: Gå til http://www.mooc.no/course/iktmooc-innforing-i-ikt/ og vel «Meld deg på kurset» nede på sida. Følg oppskrifta på sida. Ta med PC/Mac der du har lagra innloggingsinformasjonen til kurset.

Det er for seint å melde seg til eksamen i år, men det er fritt fram å gjennomføre kurset utan eksamen og du kan melde deg opp neste haust, viss du ynskjer studiepoeng.

Førebuing til «Å lære i skya» (24. nov)

På dag 2 (24. nov.) er første innslag på programmet «Å lære i skya» ved Lars Persen, som er pedagogisk leiar ved Scandec Systemer AS. Han ber om at du gjer følgjande:

  1. Gå til classflow.com og vel «Registrer deg» oppe til høgre. Registrer deg som elev:
    Fyll inn alt unnateke e-postadresse.
    Bruk klassekode QPBR7 (som vist i skjermutskrifta under).
    Når du no har registrert deg og kan logga inn så vil du kunna vera elev under føredraget som dermed blir meir interaktivt. Hugs å ta vare på innloggingsinformasjonen og ta den med til IT-forum!
  2. Bruk dette samskrivingsdokumentet i Google Docs for å skrive spørsmål eller kommentarar før eller undervegs i føredraget: goo.gl/A44sqU

Førebuing til «Barnehagen + iPad = sant» (24. nov)

Siste innslag kl. 13:45 på dag 2, 24. nov. er «Barnehagen + iPad = sant». Dette blir ein workshop for å få erfaring med å lage animasjonsfilm på nettbrett. For å få fullt utbytte av denne sesjonen bør du ta med eit nettbrett med kamera og installera «moviecreator» eller «iStopMotion» på iPad eller «Stop Motion Studio» på Android nettbrett.