Fylket får ny IT-utdanning

Til hausten blir det ti plassar på ei ny IT-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet. Studiet vil ligge i Sogndal eller Førde, og er det første i sitt slag i fylket. – Dette er heilt naudsynt for at fylket vårt skal vere i front på bruk av IT, seier leiar av IT-forum og assisterande fylkesmann, Gunnar O. Hæreid

Sjå vår Pressemelding

Sjå Program for informasjonsmøte om den nye IT-utdanninga 7.mars