Haustsamling med IT-forum og KINS 25.–26. oktober!

Næring ut av teknologi

25.–26. oktober arrangerer IT-forum si årvisse haustsamling. I år blir samlinga skipa på Gloppen hotell i samband med KINS-seminaret (Kommunal informasjonssikkerhet) der den 25. oktober. 

Deltakarliste her.

Sjå program for KINS-seminaret her.

Tysdag 25. oktober

 • 0930–1520: KINS-seminar

 • 1525: Oppstart IT-forum; me går frå Gloppen hotell til Melin Medical

 • 1530: Bedriftsbesøk hjå Melin Medical, ved dagleg leiar Ingvill Hestenes

 • 1600: Til Gloppen hotell

 • 1615: Korleis samarbeider Kunnskapsparken Sogn og Fjordane med lokale teknologiverksemder for å utvikla dei? –Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, ved Geir Opseth

 • 1645: Korleis samarbeider Innovasjon Noreg med lokale teknologiverksemder for å utvikla dei? –Innovasjon Noreg, ved Reidun Aasen Nesheim

 • 1715: Pause

 • 1730: Ølsmaking og historie på Gloppen hotell

 • 1930: Middag

Onsdag 26. oktober

 • 0900: Innleiing, ved IT-forum

 • 0910: Ulike innslag frå IT-forum og verksemder om breiband, IT-utdanning, velferdsteknologi digitaliseringsfylket og spanande satsingar:

  • Del 1 Velferdsteknologi
   - Innleiing om IT-forum Velferdsteknologi, ved Ivar Petter Grøtte
   - Svein Helge Lillestøl, EKS om Demoleiligheit på EID
   - Ole Gaute Hovstad, prosjektleiar, SFE om smart valley og tankar om velferdsteknologi og breiband. 

  • Del 2 IT-utdanning
   - Hilde G. Corneliussen og Gunnar Hæreid om satsinga på ei næringsretta IT-utdanning
   - Kommentar: Geir Smedegård, Agnitio AS: Kva gjer vi og kva treng vi av kompetanse?                                                                                               - - Kommentar: Gro Rukan, Framtidsfylket: Kva erfarer vi og kva ser vi av behov?

 • 1200: Lunsj

 • 1245: Del 3 og 4

  • Del 3 Digitaliseringsfylket
   - Geir Svendsen, Vik kommune, om prosjekt digitaliseringsfylket.  
   - Kommentar frå DIFI om Digital agenda, følgjer for Sogn og Fjordane, næringsliv og offentleg sektor.

  • Del 4 IT-forum Breiband
   - Status i fylket, 30 millionar kroner i nye nasjonale midlar til breiband og strategiar vidare ved Olav Skarsbø, Fylkeskommunen og DIFI.              - Kommentar: John G Sperle, Sognenett AS: Kvar er vi og kva er viktig i vidare arbeid med breibandutbygging                                                       - - Kommentar: Ole Ingar Haaland, Enivest AS: Kva er status, arbeid med bygdelag og kva prioritere vi vidare? 

 • 1430: Lefdal Mine Datacenter ved Mats Andersson: frå olivinutvinning til multiglobal teknologiverksemd

 • 1530: Slutt