Hæreid med lesarinnlegg i Firda

Avtroppa leiar Gunnar O. Hæreid meiner langt færre i fylket ville hatt fiber i heimen utan IT-forum. Les hans refleksjonar etter seks år i styret i Firda, 30.mai her

Telecom Revy skriv dagen etter om bredbånd i Sogn og Fjordane og gjengjev deretter Firda -artikkelen om IT-Forum. (Krev innlogging)