Høykom-prosjekta

HØYKOM er et program i regi av Norges forskningsråd, etablert i 1999. Sidan programmet vart oppretta i 1999 og fram til nedlegging i 2008 støtta Høykom over 400 prosjekt med nærmare 400 millionar kroner. Totalt utløyste dette eit samla prosjektomfang på over 1,2 milliarder kroner. Noko restmidlar i programmet (sjølv etter nedlegginga) vart lyst ut i 2012. Sogn og Fjordane ved IT-forum søkte om og fekk midlar til breiband for fire bygdelag -prosjektet B4B-  to i Eid og to i Førde. I januar 2013 er utbygginga fullført for to bygdelag på Eid. I Førde er eit bygdelag venta utbygd til mars, medan det fjerde bygdelaget vert ferdig utbygd i 2014.