Nytt informasjonsmøte om breibandutlysning i 2015

Sogn og Fjordane fylkeskommune og IT-forum Breiband inviterte til møte om breibandutbygging i Sogn og Fjordane i 2015. Målet med møtet er å førebu kommunane til ny søknadsrunde om statlege breibandmidlar.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), utvalde leverandørar og prosjektleiarar i kommunane var inviterte til møtet. Møtet vart halde på Sunnfjord hotell i Førde 5. mars 2015.

Program

 • 10:30 Velkommen
  Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og leiar av Nasjonalt breibandråd
 • 10:45 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) orienterar om ny søknadsrunde med fokus på kva som er nytt eller endra sidan 2014.
  Info om dekningskart, søknad, vurdering av søknader, tildeling, tidsplan mm
  Torgeir Alvestad, prosjektleder for tilskuddsordningen
 • 11:30–13:00 Leverandørane presenterer utbyggingsplanar av breiband og mobilt breiband.
  Telenor: Arne Quist Christensen
  TeliaSonera/NetCom: Tommy Johansen
  Enivest: Ole Ingar Haaland
  Sognenett: Ole Petter Hatlevoll og Geir Volle
  Årdalsnett: Odd Øren
 • 13:00 Lunsj
 • 13:45 Fylkeskommunen og IT-forum Breiband:
  - Prioriterte utbyggingsområder i 2015. Kva inneheld ein god søknad?
  - Erfaringsutveksling og samarbeid
  - Oppgåver fram mot søknadsfrist
  Olav Skarsbø og Ivar Petter Grøtte
 • 14:3016:00 Høve for dialogmøter mellom leverandørene og kommunane