IT-forum eForvaltning

IT-forum eForvaltning vart oppretta av IT-forum sitt årsmøtet i 2009 for å samle satsing på elektronisk samhandling og effektivisering i offentleg sektor. 

Målgruppe for nettverket er leiarar, IKT-medarbeidarar og arkivmedarbeidarar. Aktiviteten i nettverket har vore knytt til prosjektet  "Elektronisk samhandling og effektivisering i offentleg sektor", støtta av DIFI.