IT-forum årsmøte 2017

IT-forum Sogn og Fjordane arrangerer årsmøte på Thon Hotel Jølster på Skei kl. 10–14, 7. juni 2017

Agenda 

10:00 Velkommen ved leiar av IT-Forum Gunnar O. Hæreid

Satsingar i IT-forum eller gode naboar:

10:10 Ny næringsretta IT-utdanning. Kva treng høgskulen frå næringslivet og kva kan næringslivet forvente frå studiet? Ved HVL

10:35 Better Player AS, kommersialisering av teknologi utvikla i miljøet på Campus Fosshaugane, ved Egil Mundal, Sogndal Fotball

11:00 Digitaliseringsfylket. Nasjonalt utstillingsvindauge for samhandling mellom stat, kommune og innbyggjarar, ved Svein Ølnes, Vestlandsforsking og DIFI

11:25 Sparebanken Sogn og Fjordane - Digitalisering og nye forretningsmodellar, ved digital direktør Reiel Haugland

11:45 Vitensenteret i Sogn og Fjordane - Ny satsinga for å motivere barn og unge til tekonologiutdanningar, ved Tor Arne Ness, Toyota Sogn

12:00 Lunsj

12:45 Årsmøte:

Sak1: Strategiar, grupper og nettverk i IT-forum– status og justering

  • Nytt frå gruppene
  • Nye grupper
  • Strategisk arbeid mot år 2020. Kva skjer etter Vestlandsregionen. Vår rolle?

Sak2: Møtestadar

  • Næringsdagane og haustmøte

Sak3: Studietur

Sak4: Årsmelding, rekneskap, revisjon

Sak5: Budsjett

Sak6: Val: Styre, leiar, valnemnd

14:30 Vel heim