IT-forumkonferansen 2014

IT-forumkonferansen 2014 vart halde på Sunnfjord hotell 1.–2. oktober 2014. Programleiarar og kaospilotar begge dagar var Nils og Ronny. 20-årsjubilanten viste fram dei tre hovudsatsingane i nettverket, velferdsteknologi, leverandørnettverk og breiband, og ynskte vidsyn frå vegvisarar utanfrå. Gjennom meir enn 20 gode programinnslag tok konferansen mål av seg til å vera ein vegvisar inn i sentrale IT-utfordringar fylket møter. Ser vi behova? Har vi løysingane?

Sjå: