Kunnskap kryssar grenser (fullført)

Innovasjon Norge har i samarbeid med IT-forum Sogn og Fjordane sett i gang forprosjektet ”Kunnskap kryssar grenser”. Prosjektet skal utgreie og teste løysingar for å auka tilgangen til arrangement, informasjonsmøte og utdannings- og opplæringstilbod over nettet. Sjå presentasjon av prosjektet her.

Eigen ny prosjektnettstad

Eigen prosjektnettstad er no etablert og vert aktivt nytta som nav for nettoverføringane.

Sjå www.kxg.no