Leverandørdialogmøte om læringsplattform

I samband med ei føreståande anbodskonkurranse om ny læringsplattform-løysing  for grunnskulen i Nordfjord, inviterer prosjektgruppa aktuelle leverandørar til eit leverandørdialogmøte på Eid 6. oktober.

Sjå invitasjon.

Invitasjonen blir også lagt ut på Doffin: 147706/ LMS2016

Illustrasjon: Doug Kline