«Mi side»-løysingar for kommunane 14.mars kl 10-15 i Førde

Samling for kommunane i Sogn og Fjordane for å få informasjon om ulike «Mi side»-løysingar og erfaringar frå innføring og bruk.

På samlinga vil innleiarane presentera eigne sjølvbeteningsløysingar og korleis desse er integrerte med felles digital plattform i kommunesektoren.

Tid: Torsdag 14. mars 2019, kl. 10 - 15

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel, Førde

Prosjektet dekkjer møtelokale og servering. Deltakarane må dekkja reisekostnader sjølve. Påmelding til Svein Ølnes -<sol@vestforsk.no>. Det er alt 60 påmelde.

Program

10.00 Opning og velkommen

Prosjektgruppa

  

10:15 KS

Idar Borlaug

  

10:50 Visma

Torbjørn Emblem

  

11:25 Norkart/KomTek

Kjell Næss

  

12:00 Lunsj

 

12.45 ACOS

Anders Nedland Røneid

 

13:20 Custom Publish

Anders Svegård

  

13:55 Erfaringar med innføring av «Mi side» i Hedmark-kommunar

Andre Ullersmo, IKT Hedmark (via video)

  

14:30 Oppsummering og avslutning

Prosjektgruppa