Nytt døme på breibanddugnad i fylket

Prosjektet har gjeve breiband til husstandar, bedrifter og fritidsbustadar i Byrkjelo sør, Hope, Hyen sentrum, Aa og Holme i Gloppen kommune. Før utbygginga hadde området lite eller ingen breibanddekning. 173 husstandar har fått fiber.

Flyer frå breibandutbygginga i Hyen og i Byrkjelo sør ser du her.

Fleire døme finn du på denne sida.