Nytt styre i IT-forum!

7. juni vart det halde årsmøte i IT-forum på Thon Hotel Jølster på Skei. Det vart halde val, og styret er no samansett av følgjande medlemmer:

  • Leiar, vald for eitt år, 2017—2018: Gunnar O. Hæreid, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Styremedlemer

  • Randi Paulsen Humborstad, Nordfjord vekst, 2016—2018 (ikkje på val)
  • Gunn Aase Moldestad, Sparebanken Sogn og Fjordane, 2016—2018 (ikkje på val)
  • Terje Heggheim, KS Sogn og Fjordane, 2016—2018 (ikkje på val)
  • Paal Fosdal, Sogn og Fjordane fylkeskommune, 2017—2019
  • Christiane Ulriksen, Enivest, 2017—2019
  • Leon Bakkebø, Sogn og Fjordane næringsråd, 2017—2019
  • Geir Anton Johansen, Høgskulen på Vestlandet, 2017—2019

Erik Kyrkjebø, Høgskulen på Vestlandet, og Arne Myrekrok, Sunnfjord Energi, takkar nei til attval. Årmøtet takkar begge for innsatsen i styret!

Valnemnd

  • Jan Heggheim, Sogn og Fjordane fylkeskommune, 2017—2018
  • Merete Lunde, Vestlandsforsking, 2017—2019