Nytt styre og ny leiar i IT-forum Sogn og Fjordane

Årsmøte vedtok i dag samrøystes valnemnda, Jan Heggheim og Merete Lunde, sitt framlegg.

Leiar, vert vald for eit år, 2018 – 2019:

Anne Mette Hjelle (2018 – 2020, leiar 2018 - 2019), Lotteri og stiftelsestilsynet

 

Styremedlemer:

Jørgen Tistel, Fylkesmannen 2018 - 2020

Reiel Haugland, Sparebanken SF 2018 - 2020

Rose Christiane Ulriksen, Enivest, 2017-2019 (ikkje på val)

Frode Kyrkjebø, KS, 2018 – 2020

Paal Fosdal, Sogn og Fjordane fylkeskommune, 2017 – 2019 (ikkje på val)

Leon Bakkebø, Sogn og Fjordane Næringsråd 2017 – 2019 (ikkje på val)

Geir Anton Johansen, Høgskulen på Vestlandet, 2017 – 2019 (ikkje på val)

 

Valnemnd:

Terje Heggheim, 2018 - 2020

Merete Lunde, 2017 - 2019

 

Årsmøtet takka med applaus av avtroppande leiar sidan 2015 (og styremedlem i 2012-2014), Gunnar O. Hæreid- Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, samt avtroppande styremedlemmer sidan 2012 Gunn Aase Moldestad - Sparebanken Sogn og Fjordane og Terje Heggheim- KS Sogn og Fjordane, og avtroppande styremedlem sidan 2016  Randi Paulsen Humborstad- Nordfjord Vekst.  Dei har gjort ein kjempejobb!

ÅRSMELDING FOR 2017 FINN DU HER

PRESENTASJONEN TIL AVTROPPANDE LEIAR GUNNAR O. HÆREID FINN DU HER