Over 50 påmelde til IT-forum si julesamling i Sogndal

I år blir det arrangert i Sogndal torsdag 7. og fredag 8. desember. Både på Sogndal Hotel (7.) og Fosshaugane campus (8.)programmet finn vi digitaliseringsfylket, bitcoin, innovasjonssenteret på Fosshaugane (omvising), robotar, IT-studium, breibandssatsinga, WIFI4EU, personvern og meir!

Vi er særs godt nøgd med programmet og påmeldinga til IT-forum si opne julesamling i Sogndal i år. Vi ser fram til utviklande og inspirerande diskusjonar og innlegg for nettverket og deltakarane.

Ta kontakt med itforum@vestforsk.no om du har spørsmål til arrangementet. Ta kontakt med hotellet direkte på tlf: 57 62 77 00 dersom du skal avbestille dagpakke, overnatting eller middag.