Presentasjonar frå IT-forumkonferansen 2014

ONSDAG

Velkomen. Jan Heggheim.