Program, påmelding og deltakarliste IT-forumOU 2018 20.-21.nov i Loen

Konferansen for oppvekst og skule-sektoren i fylket (og nabofylka) finn i år som i fjor stad på Alexandra Hotell i Loen. I 2017 var det over 200 påmelde over to dagar. Evalueringa og tilbakemeldingane var gode.

Programmet vi no legg fram meiner vi både er lærerikt og inspirerande. Du møter og engasjerte deltakarar og leverandørar på stand. Det er god deltaking i år også, med no 100 påmeldt, omlag som i 2015 og 2016. I innspurten har vi inkludert ein ny sesjon om fagfornying på dag to. Her er den offentlege deltakarlista utan kontaktinformasjon.

Ingen må overnatte på Hotel Loenfjord i år.

Meld deg på her!

Sjå:

PROGRAM 2018

 (Ved spørsmål. Kontakt sekretariatet ved Øyvind Heimset Larsen- ohl@vestforsk.no)

Artikkel først publisert med programskisse 27.juni 2018 og er seinare oppdatert

programitfou18.PNG