Program og påmelding IT-forumOU 2018 20.-21.nov i Loen

Konferansen for oppvekst og skule-sektoren i fylket (og nabofylka) finn i år som i fjor stad på Alexandra Hotell i Loen. I 2017 var det over 200 påmelde over to dagar. Evalueringa og tilbakemeldingane var gode.

Programmet vi no legg fram meiner vi både er lærerikt og inspirerande. Difor håpar og trur vi på god deltaking i år også. 

Alle føredragshaldarar har bekrefta si deltaking og vi og hotellet er klare for di påmelding. Om ein bestiller f.o.m. 27. oktober kan ein måtte overnatte på Hotel Loenfjord. Vi har reservert heile 135 rom, men må ta atterhald.

Meld deg på her!

Sjå:

PROGRAM 2018

 (Ved spørsmål. Kontakt sekretariatet ved Øyvind Heimset Larsen- ohl@vestforsk.no)