Programkomiteen 2014

IT-forum styret gav i desember 2013 ny programkomité innspel på konferansetema, organisering og føringar for konstituering av denne gruppa: 

Bård Huseby, Sogn Næring AS (leiar) Kari Støfringsdal, Flora kommune, Arne Myrekrok, Serit FjordaneIT, Marit Gjerstad NHO Sfj, Stig Myrmel, Enivest og Øyvind Heimset Larsen, IT-forumsekretariatet