Årsmøte i IT-forum breiband 21.juni kl 11-14 på Skei

Det vart 8.juni sendt ut innkalling til årsmøte. Det er framleis høve til å melde seg på. 

Agenda

Breibandstøtte i 2018 – endringar i ordninga
Årets søknadar - om tildelinga frå søknadsrunda i år med nye tildelingar vedtekne 30.mai og vegen vidare.
Nytt frå Nasjonalt Breibandråd
Kva må gjerast for å nå måla i breibandstrategien for Sogn og Fjordane (vedlegg)
WIFI4EU
Årsmelding 2017 (vedlegg)
Telecom World Førde 17-18 okt. konferansen (fint om Enivest orienterer kort)  

Lunsj ca kl 1230

For å få gjeve ei skikkeleg bestilling til hotellet ynskjer me tilbakemelding frå dei som kjem.

Mvh,
Sekretariatet for IT-forum ved Vestlandsforsking
(Ivar Petter, Øyvind)