Årsmøte IT-forum i Førde 6.april

Årsmøte vert arrangert 6.april i HVL sine lokale på Vie. 

Agenda

10:00 Velkommen
Satsingar hjå sentrale medlemmar og gode naboar:
- Ny næringsretta IT-utdanning. Mobilisering og kartlegging av kva verksemdene vil bidra med i
studiet, ved Erik Kyrkjebø, HVL
- Nytten av IT-utdanning og verksemda vår, ved INTIN AS
- Teknoløftet Sogn og Fjordane, ved prosjektleiar Erik Kyrkjebø, HVL
11:15 Innleiing til strategiprosess: IT-forum i det nye Vestlandet?
12:00: Lunsj
12:45: Årsmøte:
Sak 1: Grupper og nettverk i IT-forum – status og justering
- Nytt frå gruppene : Velferdsteknologi, breiband, oppvekst og utdanning, digitaliseringsnettverket
mellom stat og kommunar
Sak 2: Konferanse
- Næringsdagane og haustmøte.
Sak 3: Studietur
Sak 4: Årsmelding, rekneskap, revisjon
Sak 5: Budsjett
Sak 6: Val: Styre, leiar, valnemnd
Slutt 14:30