Ny dato: Årsmøte IT-forum Sogn og Fjordane 12.april i Førde

Grunna sjukdom må årsmøte IT-forum har kalla representantskap og styre inn til i mars på Sunnfjord hotell i Førde utsetjast til 12. april kl. 10–15

Sekretariatet har på grunn av dette ikkje fått ferdig og sendt ut saksdokumenta til torsdag 28.mars. Vi beklagar dette sterkt. Folk har satt av datoen, gjort endringar på sin kalender og det er trasig. Styret har avgjort at fredag 12.april er ny dato.

Sakspapir:

Årsmelding

Rekneskap med budsjett for 2018

Revisorrapport

Strategidokument

Møteplan 

10:00  Velkommen v / leiar IT-Forum Anne Mette Hjelle

Del 1:  Kort om satsingar og konferansar i 2018/2019 

10:10 Status for arbeidsgruppe breiband og velferdsteknologi v/ Ivar Petter Grøtte

10:20 Status for arbeidsgruppe Opplæring og utdanning og for Næringsdagane 2019

10:30 IT-studiet - status og behov for samarbeid for vidare oppbygging og rekruttering

Del 2:  Strategi og organisering av IT-forum i nye Vestland fylke

10:40 Prosessen, kartlegging, gjennomgang av gruppene og strategiframlegg frå styret v/ Anne Mette Hjelle og Ivar Petter Grøtte

11:10 Drøfting og vedtak om organisering, grupper, aktivitetar, geografisk dekning mm


12:00 Lunsj

12:30 Del 3:  Årsmøtesaker og val for 2019 

Årsmelding og rekneskap med revisjon 2018

Budsjett 2019

Val: Styre, leiar, valnemnd, revisor

14:00 slutt.