Årsmøte IT-forum Sogn og Fjordane 28.mars i Førde

IT-forum har kalla representantskap og styre inn til årsmøte på Sunnfjord hotell i Førde 28. mars kl. 10–15

Møteplan 

10:00  Velkommen v / leiar IT-Forum Anne Mette Hjelle

Del 1:  Kort om satsingar og konferansar i 2018/2019 

10:10 Status for arbeidsgruppe breiband og velferdsteknologi v/ Ivar Petter Grøtte

10:20 Status for arbeidsgruppe Opplæring og utdanning og for Næringsdagane 2019

10:30 IT-studiet - status og behov for samarbeid for vidare oppbygging og rekruttering

Del 2:  Strategi og organisering av IT-forum i nye Vestland fylke

11:00 Prosessen, kartlegging, gjennomgang av gruppene og strategiframlegg frå styret v/ Anne Mette Hjelle og Ivar Petter Grøtte

11:30 Drøfting 


12:00 Lunsj

12:30 Vidare drøfting og vedtak om organisering, grupper, aktivitetar, geografisk dekning mm


Del 3:  Årsmøtesaker og val for 2019  

 14:00   Årsmelding og rekneskap med revisjon 2018

Budsjett 2019

Val: Styre, leiar, valnemnd, revisor

15:00 slutt.