Årsmøte IT-forum torsdag 14. april i Førde

På Sunnfjord Hotell, 14. april frå kl 10–15

Agenda

10:00   Velkommen v / leiar IT-Forum Gunnar O. Hæreid

Del 1:  Store satsingane i 2015/2016

 10:00   Ny nasjonal støtteordning for breibandutbygging

Status for breibandutbygging og oppdatert breibandstrategi for S&Fj 

v/ Ivar Petter Grøtte

 10:20   Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane. 

Stor mobilisering og interesse, og fleire utbyggingsprosjekt i startgropa.  Kvar er vi og kvar vil vi?   Både fellesposjekt for kommunane og mulegheiter for næringslivet

v/ Ivar Petter Grøtte

10:40 Digital meldingsutveksling i offentleg sektor – Sogn og Fjordane i front?

           v/ Svein Ølnes

Del 2: Kva spanande skjer i kraftsektoren i fylket?

11.00  SFE Smart Valley – smarte hus og velferdsteknologi, ved Ole Gaute Hovstad i Sogn og Fjordane Energi

11. 25 Energibransjen – den neste bransjen for «disruption», Edgar Aksnes, Tibber

11:50   Lunsj

1250 Del 1 – framhald – dei store satsingane:

Næringsretta IT-utdanning.

Arbeidet med og skisse for IT-utdanning i Sogn og  Fjordane

v/ prosjektleiar Svein Ølnes, Vestlandsforsking

1320 : Årsstudium i IKT og design i Nordfjord  v/ prosjektleiar Kristian Todal, Nordfjord vekst

 Del 3:  Konferanse, strategiar,  årsmøte og val for 2016

 13:30   Strategiar, grupper og nettverk i IT-forum– status og justering

-          Strategiar

-          Nytt frå gruppene

-          Næringsdagane og IT-forum haustmøte

 14:15   Årsmøtesaker

Årsmelding, rekneskap og revisjon 2015

Budsjett 2016

Val:  Styre, leiar, valnemnd

 15:00   Vel heim.

Vel møtt!

Mvh

IT-forumsekretariatet