"Saman er ein mindre aleine" - samarbeid gir breiband i Sogn og Fjordane

Kronikken i Sogn Avis, laurdag 30.09.2017 er ein av leveransane i eit forskingsprosjekt der vi ønskjer å dokumentere aktivitet som har skjedd gjennom IT-forum i Sogn og Fjordane, for å lære meir om korleis dette nettverket fungerer som eit samarbeidsorgan på tvers av sektorar og einingar i fylket.

Under Forskingsdagane 2017, som har temaet «Verdiar», trykkjer Sogn Avis og Firda ein serie kronikkar skrivne av forskarar ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Dette er ein av desse utvalde. Du finn lenkje til kronikken her