Hotel Alexandra

Næringsdagane 2017

Næringsdagane 2017

Det er framleis mogleg å melde seg på næringsdagane 2017 på Hotel Alexandra i Loen, 10.–11. mai. Temaet for årets Næringsdagar er «Skapt i Sogn og Fjordane. - På jobb for ei grøn framtid», og på programmet finn du mellom andre Tibber, nLink og Lefdal Mine som kringkastar opning av datasenteret sitt til konferansen.

Meir informasjon og påmelding her!

IT-forum er medarrangør.

140 påmelde til IT-forum OU 2016!

140 påmelde til IT-forum OU 2016!

Det er 140 påmelde til IT-forum OU-konferansen.

Ta kontakt med itforum@vestforsk.no om du vil melda deg på, og enno ikkje har gjort det.

23.–24. november arrangerar IT-forum oppvekst og utdanning (IT-forum OU) konferanse på Hotel Alexandra i Loen. Programmet kan du lasta ned her.

Tema som blir omtala er mellom anna: Læring i en digital tid, skuleleiing og teknologi, adaptiv læring, forsvinn LMS?, å lære i skya, programmering som valfag i skulen og barnehagen + iPad = sant.

På programmet står mellom andre June Breivik frå Handelshøyskolen BI, Lars Persen frå Education Fast Forward / Scandec Systemer A.S, Borgtor Bøyum, Bente Sollid og Eivind Rogne frå Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kristian Aa og An Hoang Truong frå Gyldendal undervisning, Randi Scheflo frå Sys-ikt, Stine Cecilie Hillestad frå Eid vgs, Jørgen Dølvig Husbyn frå Firda vgs, Carina Lühr frå IST, Vibeke Guttormsgaard frå IKT-Senteret, Ida Dahl frå Rikt AS.

Pressemelding.

(Vi tillet eit utval interesserte leverandørar å ha stand. Ta kontakt med sekretariatet eller arbeidsgruppeleiar)

IT-forum OU 2016: 23.–24. november på Hotel Alexandra

IT-forum OU 2016: 23.–24. november på Hotel Alexandra

23.–24. november arrangerar IT-forum oppvekst og utdanning (IT-forum OU) konferanse på Hotel Alexandra i Loen.

Ta kontakt med itforum@vestforsk.no om du vil melda deg på.

Tema som blir omtala er mellom anna: Læring i en digital tid, skuleleiing og teknologi, adaptiv læring, forsvinn LMS?, å lære i skya, programmering som valfag i skulen og barnehagen + iPad = sant.

Programmet kan du lasta ned her.

På programmet står mellom andre June Breivik frå Handelshøyskolen BI, Lars Persen frå Education Fast Forward / Scandec Systemer A.S, Borgtor Bøyum, Bente Sollid og Eivind Rogne frå Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kristian Aa og An Hoang Truong frå Gyldendal undervisning, Randi Scheflo frå Sys-ikt, Stine Cecilie Hillestad frå Eid vgs, Jørgen Dølvig Husbyn frå Firda vgs, Carina Lühr frå IST, Vibeke Guttormsgaard frå IKT-Senteret, Ida Dahl frå Rikt AS,