Uttale frå IT-forum Sogn og Fjordane om statsbudsjettet for 2019

IT-forum Sogn og Fjordane kjem her med synspunkt og innspel til regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2019.

Desse kan de lese i eine vedlegget, "Uttale frå IT-forum Sfj om statsbudsjett 2019".

Vi viser og til to andre notat frå høvesvis Nasjonalt bredbåndsråd og KomUt.

Klikk på lenkjene for å opne vedlegga i nytt vindauge.

For meir informasjon kan er dette kontaktpersonane:

Kontakt:

Anne-Mette Hjelle

Styreleiar i IT-forum Sogn og Fjordane
Tlf. 99284302

Ivar Petter Grøtte

Sekretariatsleiar i IT-forum Sogn og Fjordane

Tlf. 908 28 418