It konferansen

IT-forum julemøte 7.–8. desember i Sogndal

IT-forum julemøte 7.–8. desember i Sogndal

Programmet til IT-forum sitt julemøte 7.–8. desember er no klart:

Program

Programmet er tettpakka og inkluderer både digitaliseringsfylket, bitcoin, innovasjonssenteret på Fosshaugane (omvising), robotar, IT-studium, breibandssatsinga, WIFI4EU, personvern og meir!

Meld deg på her!

Påmeldingsfrist 1. desember.

Næringsdagane 2017

Næringsdagane 2017

Det er framleis mogleg å melde seg på næringsdagane 2017 på Hotel Alexandra i Loen, 10.–11. mai. Temaet for årets Næringsdagar er «Skapt i Sogn og Fjordane. - På jobb for ei grøn framtid», og på programmet finn du mellom andre Tibber, nLink og Lefdal Mine som kringkastar opning av datasenteret sitt til konferansen.

Meir informasjon og påmelding her!

IT-forum er medarrangør.

Haustsamling med IT-forum og KINS 25.–26. oktober!

Haustsamling med IT-forum og KINS 25.–26. oktober!

Næring ut av teknologi

25.–26. oktober arrangerer IT-forum si årvisse haustsamling. I år blir samlinga skipa på Gloppen hotell i samband med KINS-seminaret (Kommunal informasjonssikkerhet) der den 25. oktober. 

Deltakarliste her.

Sjå program for KINS-seminaret her.

Tysdag 25. oktober

 • 0930–1520: KINS-seminar

 • 1525: Oppstart IT-forum; me går frå Gloppen hotell til Melin Medical

 • 1530: Bedriftsbesøk hjå Melin Medical, ved dagleg leiar Ingvill Hestenes

 • 1600: Til Gloppen hotell

 • 1615: Korleis samarbeider Kunnskapsparken Sogn og Fjordane med lokale teknologiverksemder for å utvikla dei? –Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, ved Geir Opseth

 • 1645: Korleis samarbeider Innovasjon Noreg med lokale teknologiverksemder for å utvikla dei? –Innovasjon Noreg, ved Reidun Aasen Nesheim

 • 1715: Pause

 • 1730: Ølsmaking og historie på Gloppen hotell

 • 1930: Middag

Onsdag 26. oktober

 • 0900: Innleiing, ved IT-forum

 • 0910: Ulike innslag frå IT-forum og verksemder om breiband, IT-utdanning, velferdsteknologi digitaliseringsfylket og spanande satsingar:

  • Del 1 Velferdsteknologi
   - Innleiing om IT-forum Velferdsteknologi, ved Ivar Petter Grøtte
   - Svein Helge Lillestøl, EKS om Demoleiligheit på EID
   - Ole Gaute Hovstad, prosjektleiar, SFE om smart valley og tankar om velferdsteknologi og breiband. 

  • Del 2 IT-utdanning
   - Hilde G. Corneliussen og Gunnar Hæreid om satsinga på ei næringsretta IT-utdanning
   - Kommentar: Geir Smedegård, Agnitio AS: Kva gjer vi og kva treng vi av kompetanse?                                                                                               - - Kommentar: Gro Rukan, Framtidsfylket: Kva erfarer vi og kva ser vi av behov?

 • 1200: Lunsj

 • 1245: Del 3 og 4

  • Del 3 Digitaliseringsfylket
   - Geir Svendsen, Vik kommune, om prosjekt digitaliseringsfylket.  
   - Kommentar frå DIFI om Digital agenda, følgjer for Sogn og Fjordane, næringsliv og offentleg sektor.

  • Del 4 IT-forum Breiband
   - Status i fylket, 30 millionar kroner i nye nasjonale midlar til breiband og strategiar vidare ved Olav Skarsbø, Fylkeskommunen og DIFI.              - Kommentar: John G Sperle, Sognenett AS: Kvar er vi og kva er viktig i vidare arbeid med breibandutbygging                                                       - - Kommentar: Ole Ingar Haaland, Enivest AS: Kva er status, arbeid med bygdelag og kva prioritere vi vidare? 

 • 1430: Lefdal Mine Datacenter ved Mats Andersson: frå olivinutvinning til multiglobal teknologiverksemd

 • 1530: Slutt