Konferansar arrangert av IT-forum 

IT-forumkonferansen hadde lang tradisjon som IT-forum si årvisse opne samling for å engasjere og inspirere. Det var vår største arena for kunnskapsdeling, formell og uformell nettverking og tilrettelegging for innovasjon. Næringsbarometeret, NHO-konferansen, IT-forumkonferansen og Høgskulen i Sogn og Fjordane sine næringskonferansar fann vi det i 2015 rett å slå saman til Næringsdagane. Denne samla konferansen vert arrangert på vårparten og har eigne heimesider.  I år er denne konferansen lagt til Balestrand 2.-3.mai. Programmet er imponerande, ramma er perfekt, og tema er:

NÅR MENNESKET MØTER TEKNOLOGI – VERDIEN AV ARBEID

Vi oppmodar alle interesserte om å melde seg på denne møteplassen for å lære, diskutere og la seg inspirere.

Styret har vedteke å arrangere eit ope og mindre seminar kvar haust. Dato er ikkje avgjort 

IT-forum oppvekst og utdanning arrangerer eigen temakonferanse 21.-22 november i Loen.

[Aktuelt]