Årsmøte IT-forum breiband og høyringsmøte 1. april

Tid: Fredag 1. april kl. 10–15 (lunsj kl. 12)
Stad: Thon Hotel Jølster, Skei

Årsmøtedato vert flytta fordi fylkeskommunen ønskjer høyringsrunde med kommunane om strategiplanen. Då må det gjerast i veka rett etter påske. 

Vi kombinerar no årsmøte og høyringsmøte.

Sjå framlegg til Årsmelding 2015

Agenda

  • Høyringsmøte med kommunane om ny breibandstrategi. Informasjon om status for breibandprosjekta i fylket, ny utlysing av nasjonale midlar frå NKOM

  • Vanlege årsmøtesaker.

Vel møtt!