Program og påmelding for IT-forum haustsamling 2018, 20.-21.nov i Førde

Program for IT-forum si opne haustsamling for medlemmar og alle interesserte er lansert.

Meld deg på her!

Program

Tid: 20. og 21. november 2018

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel, Larrys scene

Tid: Lunsj til lunsj (12.00 - 12.00)

Målgruppe: Alle som er tilknytta IT-forum Sfj eller som er interessert i IT-forum Sfj

Pris: Gratis konferanse, men deltakarane ordnar dagpakkar og eventuell overnatting med hotellet sjølv. IT-forum Sfj spanderer middagen og ekstern foredragshaldar.

Konferansier er digital direktør Reiel Haugland, Sparebanken Sogn og Fjordane.

Dag 1:

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - 13.00 Velkomen, gjennomgang og intro strategiprosess

v/styreleiar Anne Mette Hjelle

13.00 - 13.45 IT-forum Sfj i det nye Vestland: Utfordringar og dilemma

Kva skjer i Hordaland og resultat av intervju med medlemmane i IT-forum SFj

v/sekretariatsleiar Ivar Petter Grøtte

13.45 - 14.00 Pause

14.00 - 14.45 Digital rådgjevar og styreproff, Bente Sollid Storehaug

15.00 - 17.00 Samspel og satsing.

Peak Sunnfjord med perspektiv og visjonen

v/ Pål Anders Kårstad 

Planar for laboratorieareal for teknologiutdanning på verftet og om IT-utdanningane ved HVL

v/ Geir Anton Johansen

Dei som ønskjer reiser og ser på lokala

20.00 - Middag og drøs rundt borda


Dag 2:

09.00 - 09.40 God morgon! Kva skjer? v/leiar av Sunnfjord Utvikling,

Rolf Sanne Gundersen. Høve til eigenpresentasjon frå bedrifter i salen

09.40 - 10.10 Dei nye satsingane

Digitalisering i offentleg sektor

v/dagleg leiar av KS Sfj, Frode Kyrkjebø.

Kva gjer dei nye kommunane- kvar startar vi?

v/ koordinator for digitalisering i Sunnfjord kommune, Jakob Andre Sandal

10.10 - 10.20 Pause

10.20 - 10.40 Suksessformelen vår kontra dei store nasjonale satsingane?

Forskar Hilde G. Corneliussen “På jakt etter suksessformelen for

samarbeidsnettverket IT-forum Sogn og Fjordane”

10.40 - 11.30 Diskusjon: Kva kan vi ta med oss vidare?

11.30 - 12.00 Oppsummering

12.00 - 13.00 Lunsj

NB: Programmet kan bli endra